POLITYKA NADUŻYĆ


Opis Strona dostępna pod adresem URL http://weeb.tv ( ”WeebTv” ) jest platformą streamingującą zarządzaną przez Fasunshi Limited składająca się ze wszystkich związanych usług tj. oprogramowania aplikacji oraz sieci, które pozwalają Użytkownikom ( ”Użytkownik” albo ”Klient” ) streamować oraz dystrybuować materiał video przez internet ( ”Usługa WeebTv” ). WeebTv zachowuje zgodność z przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi internetu. Dzięki temu mamy pewność, że żadne nielegalne działanie może podważyć naszą działalność jako hosting provider poprzez dostarczenie rozwiązań do transmisji, a to ma ogromny wpływ na naszych Użytkowników oraz wysoki poziom przejrzystości naszej firmy. WeebTv tworzony jest w dobrej wierze. Jednakże pozwalając Użytkownikom udostępniać swój materiał online na naszej platformie, mimo naszych zabezpieczeń i warunków usługi ( ”Zasady i warunki” ), zdajemy sobie sprawę, że od czasu do czasu materiały opublikowane w serwisie mogą być naruszeniem praw autorskich, zawierać wrażliwe dane osobiste albo treści, które mogą zostać uznane za obsceniczne lub zniesławiające. Jeśli obawiasz się, że znalazłeś materiał na naszej stronie na który nie zostały udzielone zezwolenia, narusza prawa do prywatności, jest nieprzyzwoite i/lub zniesławiające i/lub w zakresie prawa autorskiego nie jest objęte ograniczeniem lub wyjątkiem, prosimy o kontakt, wysyłając nam powiadomienie. ( ”Zgłoszenie” ). Zawartość 1. Jak dokonać zgłoszenia? 2. Wymagania w kwestii zgłoszenia 3. Jakie ramy czasowe mamy aby rozwiązać problem nadużycia? 4. Jaki jest czas odpowiedzi na zgłoszenie dotyczące nadużycia? 5. Jaka jest nasza polityka dotycząca materiałów dla dorosłych? 6. Powtarzające się naruszenia praw autorskich Jak dokonać zgłoszenia? Możesz wysłać do nas zgłoszenie wysyłając wiadomość e-mail. Ważne jest aby wysłać zgłoszenie na poprawny adres e-mail z odpowiednim tytułem żeby mieć pierwszeństwo. Proszę przesyłać zgłoszenia na adres tv@weeb.tv i/lub tech@weeb.tv. Możesz również skorzystać ze specjalnie przygotowanego narzędzia internetowego aby wysłać zgłoszenie https://weeb.tv/abuse. Wymagania w kwestii zgłoszenia Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie lub może być przedmiotem czynności naruszających prawo i z tego powodu ma być usunięty lub dostęp do niego zablokowany oraz szczegółowe informacje aby umożliwić administracji WeebTv zlokalizowanie materiału. Dostarczenie informacji zwrotnych nadawcy oraz czas potrzebny na takie informacje, w których Twoim zdaniem doszło do naruszenia jest najlepszym sposobem, aby pomóc nam szybko zlokalizować materiał. Proszę przestrzegać wymagań podanych niżej przy składaniu zgłoszenia odnośnie treści zamieszczonej i/lub transmitowanej na WeebTv. Konieczne jest, aby postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami; nieprzestrzeganie może prowadzić do opóźnionego lub nieprawidłowego przetworzenia Twojego zgłoszenia. Upewnij się, że zgłoszenie jest dokonywane w postaci zwykłego tekstu. Zgłoszenie musi być w języku angielskim. Nie wysyłaj żadnych powiadomień na adres NO-REPLY. Racjonalne wystarczające szczegóły, które pozwolą nam zidentyfikować materiał naruszający ogólne zasady - reprezentatywną listę taką jak wyszczególnienie (na przykład: tytuł, autor, dowolny numer rejestracyjny albo URL); Wystarcająco szczegółowo, aby umożliwić nam zidentyfikować i zlokalizować materiał, który uważany jest za naruszenie (na przykład link do strony, która zawiera materiał lub zrzut ekranu z tej strony); Zawiadomienie powinno odwoływać się do adresu IP, z którego pochodzi zgłoszona treść lub z którego wystąpiło zgłaszane naruszenie. Ten adres musi być przypisany do serwisu WeebTv. Zawiadomienie powinno odwoływać się do statycznego adresu URL na którym znajduje się zgłaszana treść. Wskazany adres URL również powinien być przypisany do serwisu WeebTv. Jeden adres IP wypada na jedno zgłoszenie. Jeżeli chcesz zgłosić inne adresy IP, należy wysłać kilka oddzielnych zgłoszeń. Zamieść jedynie te adresy URL lub domen w zgłoszeniu nadużycia dla których szukasz uzasadnienia. Dostarcz opis treści lub zachowań, które chcesz zgłosić i dlaczego jest to naruszenie praw lub działanie naruszające obowiązujące przepisy prawa lub obowiązkowych warunków. W przypadku zastrzeżeń znaków towarowych: szczegóły rejestracyjne (zawierające numer rejestracyjny) dla znaku towarowego. W przypadku łamania praw autorskich, proszę dostarczyć opis materiału chronionego prawem autorskim, zawierając kopię tego materiału albo stronę gdzie można dany materiał odnaleźć. W przypadku hackowania, VOIP/SIP skanowania, ataków DDOS czy złośliwego oprogramowania; opis nielegalnych działań, zawierających konkretną datę oraz przedziału czasowego, adresy IP serwerów, które są przedmiotem nielegalnych działań, portu docelowego, portu źródłowego oraz logi. W treści zgłoszenia umieść jedno z podanych słów kluczowych: [Child abuse] [Live streaming infringement] [Copyright] [Trademark] [Voip/SIP] [Phishing] [DDOS] [Spam] [Hack] [Malware] [Gambling] [Zoophilia] [Defamation] [personal data] [Photos of persons]. Umieść również swoje informacje kontaktowe abyśmy mogli się z Tobą skontaktować (na przykład adres, numer telefonu, adres e-mail); Oświadczenie, że zidentyfikowany materiał, nie jest autoryzowany przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub przez prawo; Oświadczenie, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe i że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone. Twój podpis fizyczny lub elektroniczny. Jakie ramy czasowe mamy aby rozwiązać problem nadużycia? Ramy czasowe, aby rozwiązać problem nadużycia zależą od wagi oraz priorytetu jej przedmiotu. Terminy są ustalane przez nasz Dział Nadużyć. Proszę zachować otwartą komunikację z naszym Działem Nadużyć aby aktywnie uczestniczyć w procesie rozwiązywania zgłoszenia. Należy pamiętać, że Użytkownik zostanie poinformowany o każdym etapie rozpatrywania zgłoszenia przez wysyłanie automatycznych powiadomień z naszego systemu obsługi zgłoszeń. Jaki jest czas odpowiedzi na zgłoszenie dotyczące nadużycia? Nasz Dział Nadużyć dąży do zapewnienia naszym Użytkownikom stałych aktualizacji. Zgłoszenia dotyczące nadużyć traktowane są priorytetowo w zależności od ich wagi oraz słów kluczowych w zgłoszeniu. Nasz zespół otrzymuje duże ilości wiadomości i każde sprawdzane jest bardzo dokładnie, a te dotyczące nadużyć są traktowane bardzo poważnie. Każda wiadomość segregowana jest w zależności od jej priorytetu, następnie są przeglądane i przetwarzane zgodnie z naszymi zasadami, tak szybko jak to możliwe. Z reguły ten czas wynosi mniej niż 24 godziny. Jaka jest nasza polityka dotycząca materiałów dla dorosłych? Treści dla dorosłych są niedopuszczalne w serwisie WeebTv. Powtarzające się naruszenia praw autorskich Uslugi WeebTv oraz Zasady i Warunki stosujemy dla każdego Użytkownika, ABY NIE UŻYWAĆ naszych usług w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszenia praw autroskich. Nasza polityka uprawnia nas do wypowiedzenia konta Użytkownika, jeśli użytkownik naruszy Zasady i Warunki. To jest nasza konwencja i standardowe działanie wobec użytkowników, którzy wielokrotnie łamią prawa autorskie. 1. Pierwsze naruszenie: Po pierwszym „Wykroczeniu” Będziemy wprowadzać w rejestr. Będziemy zawiadamiać użytkownika/klienta o wykroczeniu oraz konkretnej dacie. Możemy wysłać zawiadomienie za pośrednictwem adresu e-mail użytkownika/klienta. 2. Drugie naruszenie: Jeżeli Użytkownik po raz kolejny popełni wykroczenie, zostanie to sprawdzone w rejestrze naruszeń. Jeżeli pojawi się poprzednie naruszenie to wówczas użytkownik będzie traktowany jako „drugi sprawca”, a następnie: Będziemy wprowadzać w rejestr. Będziemy informować użytkownika/klienta o kolejnym naruszeniu oraz dokładnej dacie. Możemy wysłać zawiadomienie za pośrednictwem konta e-mail użytkownika/klienta. Użytkownik ma wówczas siedem dni, aby udowodnić nam w postaci podpisanego oświadczenia, że już więcej nie popełni żadnego wykroczenia oraz poda powód dlaczego zostało ono popełnione. Inaczej konto może zostać zablokowane. 3. Trzecie oraz kolejne naruszenia przepisów: Jeżeli użytkownik/klient kilkakrotnie narusza przepisy, będziemy sprawdzać wcześniejsze zapisy odnośnie wykroczeń. Użytkownik/klient staję się „ponownym sprawcą”, który dopuścił się wielokrotnego złamania przepisów. Będziemy prowadzić rejestr. Zidentyfikowane konto zostanie zablokowane definitywnie. Powiadomienie zostanie wysłane do danego użytkownika/klienta. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej polityki w różnych czasach i do odstąpienia od niej na poszczególnych przypadkach, które uznano za stosowne. W szczególności, możemy zamknąć konto bez wypowiedzenia, wyłącznie na podstawie uzasadnionych poszlak. Data przygotowania: 10.11.2012 Data ostatniej aktualizacji: 08.12.2016